+420 774 770 100 info@aqis.cz

Speciální stavební práce a činnosti

Statické ztužení a zajištění budov a objektů

 • ztužení objektů a budov
 • spínání objektů a budov, statické zajištění poškozených objektů
 • statické podchycování a změny statických systémů při vnitřních úpravách objektů
 • kotvení objektů
 • stavební táhla, stavební věnce
 • podepření, větrování objektů, podpůrné, záchytné a bezpečnostní konstrukce
 • konstrukce zastřešení světlíků, pochozích lávek

Drenážní plastbetony

 • drenážní plastbetony
 • organizované a řízené odtoky srážkové vody z konstrukcí
 • odvodnění izolace při systému izolačních van

Těsnící zálivky

 • těsnící zálivky spár modifikovanými asfaltovými směsmi

Výškové práce za pomoci horolezecké techniky

 • revize, opravy a mytí celoskleněných, keramických a FEALových obvodových plášťů budov
 • tmelení, výměny prvků
 • opravy klempířských prvků
 • havarijní opravy střech, okapů a svodů
 • odhliňování – vyčistění zásypu plochých střech
 • zajištění otevřených prostorů sítěmi

Ostatní činnosti

 • vlepování armatury
 • vlepování kotevních pouzder, kotev, trnů do betonových konstrukcí
 • obtížné přesuny břemen a zařízení ve stísněných podmínkách, ve výškách, nad nebezpečnou hloubkou
 • realizace tras elektro, opto kabelů, VZT potrubí a tras různých dalších medií v nestandardních podmínkách ve výškách, ve stísněných poměrech, na mostech, opěrných zdech a galeriích
 • pancéřování vedení a tras proti mechanickému poškození (sběrači kovů, vandalismus)
 • vrtání prostupů v železobetonových konstrukcích DN 32-155mm