Havarijní prvky k zajištění průjezdnosti

Stavebnicový provizorní přejezd „Želva“
Stavebnicové provizorní přejezdy jsou jednoduchý systém, který lze použít k převedení dopravy přes překážku o maximální světlé délce 1,50 m. Tento systém je rychle montovatelný a demontovatelný a jeho použitelnost je univerzální. Stavebnicové provizorní přejezdy jsou použitelné pro řešení celé řady situací.
Informační prospekt a ceník Želva ke stažení ve formátu pdf.

Ocelový provizorní prvek „Kamzík“
Kamzík je prvek sloužící k provádění lokálních oprav poškozených kanalizačních vpustí a šachet v komunikacích, oprav mostních odvodňovačů a dilatačních závěrů mostů, popř. výtluků na vysoce dopravně exponovaných komunikacích při zachování plynulosti dopravy.
Informační prospekt a ceník Kamzík ke stažení ve formátu pdf.

Systém provizorního zábradlí „Gibon“
Systém provizorního zábradlí je určen k dočasnému zabezpečení míst primárně na mostech a nábřežních zdech a dále všude tam, kde došlo k poškození či destrukci zábradlí a kde je ohrožena bezpečnost pěšího provozu (administrativní budovy, lávky, přemostění a pod.). Tento variabilní systém je dostatečně únosný a zároveň i vzhledově přijatelný pro použití v turisticky exponované pražské památkové rezervaci. Předností systému provizorního zábradlí je snadná a rychlá montáž a demontáž. Nosnou žárově zinkovanou ocelovou rozebíratelnou konstrukci tvoří sloupky, vetknuté v patě do podloží chemickou kotvou M20 a uzavřené svařované rámy, připevněné ke sloupkům šroubovými třmeny. Konstrukce provizorního zábradlí je navržena na zatížení podle příslušných norem.

Stavebnicový provizorní přejezd „Želva“

Ocelový provizorní prvek „Kamzík“

Systém provizorního zábradlí „Gibon“