+420 774 770 100 info@aqis.cz

Havarijní prvky k zajištění průjezdnosti

Stavebnicový provizorní přejezd „Želva“
Stavebnicové provizorní přejezdy jsou jednoduchý systém, který lze použít k převedení dopravy přes překážku o maximální světlé délce 1,50 m. Tento systém je rychle montovatelný a demontovatelný a jeho použitelnost je univerzální. Stavebnicové provizorní přejezdy jsou použitelné pro řešení celé řady situací.
Informační prospekt „Želva“
Ceník pro stavebnicový provizorní přejezd „Želva“

Ocelový provizorní prvek „Kamzík“
Kamzík je prvek sloužící k provádění lokálních oprav poškozených kanalizačních vpustí a šachet v komunikacích, oprav mostních odvodňovačů a dilatačních závěrů mostů, popř. výtluků na vysoce dopravně exponovaných komunikacích při zachování plynulosti dopravy.
Informační prospekt „Kamzík“
Ceník pro ocelový provizorní prvek „Kamzík“

Systém provizorního zábradlí „Gibon“
Systém provizorního zábradlí je určen k dočasnému zabezpečení míst primárně na mostech a nábřežních zdech a dále všude tam, kde došlo k poškození či destrukci zábradlí a kde je ohrožena bezpečnost pěšího provozu (administrativní budovy, lávky, přemostění a pod.).

Tento variabilní systém je dostatečně únosný a zároveň i vzhledově přijatelný pro použití v turisticky exponované pražské památkové rezervaci.

Předností systému provizorního zábradlí je snadná a rychlá montáž a demontáž. Nosnou žárově zinkovanou ocelovou rozebíratelnou konstrukci tvoří sloupky, vetknuté v patě do podloží chemickou kotvou M20 a uzavřené svařované rámy, připevněné ke sloupkům šroubovými třmeny. Konstrukce provizorního zábradlí je navržena na zatížení podle příslušných norem.

Stavebnicový provizorní přejezd „Želva“

Ocelový provizorní prvek „Kamzík“

Systém provizorního zábradlí „Gibon“