+420 774 770 100 info@aqis.cz

Stavební údržba a opravy, havarijní servis

Údržba a opravy mostů, tunelů a zdí

 • stavební údržba a opravy mostů
 • opravy mostních dilatací
 • stavební údržba lávek pro pěší
 • stavební údržba nábřežních zdí a pobřežních zdí potoků
 • údržba tunelů a podzemních objektů
 • opravy propustků, vývarů, kališť atd.

Údržba a opravy objektů a budov

 • běžná údržba a opravy administrativních, kulturních, technických, obytných a jiných objektů
 • provedení bezbariérových úprav v objektech
 • příprava a vychystání STP pro montáže technologií

Údržba a opravy komunikací

 • zajištění provozu na komunikacích při havarijních stavech
 • instalace provizorních přejezdů pro převedení dopravy přes poškozené dilatace, propadliny, výkopy apod.
 • havarijní opravy výtluků