+420 774 770 100 info@aqis.cz

Stavebně-technické průzkumy

Stavebně-technický průzkum objektů

 • odběr vzorků z konstrukcí pro laboratoře
 • jádrové vývrty, výřezy armatury, ověření vrstev v konstrukcích
 • provádění sond v komunikacích, provádění sond v terénu, sejmutí profilů
 • uvedení místa průzkumu do původního stavu (betonáž jader, vyvaření náhrad armatury a konstrukce, sanace a reprofilace povrchu, zapravení sond se zhutněním, doplnění živice, LA, těsnící zálivky
 • diagnostika trhlin, osazování trhlinových měřítek, odečty hodnot pohybů konstrukce v obtížně přístupných místech konstrukce, pasportizace trhlin
 • korozní průzkumy ocelových konstrukcí a mostů
 • pasportizace objektů a konstrukcí, zaměření

Technická podpora při průzkumech a revizích staveb

 • technická podpora při hlavních prohlídkách objektů, terénní servis
 • zpřístupnění obtížně přístupných pozic
 • montáž a demontáž lehkého mobilního lešení, použití závěsných lávek
 • nasvícení prostorů, vyčerpání vody, člun pro ohledání konstrukce z vodní hladiny
 • fotodokumentace