+420 774 770 100 info@aqis.cz

Údržba a opravy stavebních objektů

Motto: Řádně prováděná běžná údržba objektů je nejhospodárnější formou správy majetku.

Společnost Aqis

Společnost Aqis se zabývá běžnou údržbou a opravami stavebních objektů. Specializujeme se na objekty městské dopravní infrastruktury (mosty, tunely, nábřežní zdi), provádíme však i běžnou údržbu a opravy ostatních (administrativních, technických, obytných) objektů. Tyto práce provádíme od roku 1990.

Máme bohaté zkušenosti s řešením havarijních situací jak běžných stavebních objektů (trhliny, zatékání), tak mostů a tunelů (opravy mostních dilatací, instalace provizorních přejezdů a zábradlí).

Pro projektové a inženýrské organizace poskytujeme služby v oblasti stavebně-technických průzkumů, stavební diagnostiky a podpory v terénu. Provádíme i specializované činnosti (statické ztužení, drenážní plastbetony, těsnící zálivky spár apod.).

Zázemím naší činnosti je vlastní základna s provozními, výrobními a skladovými prostorami a vlastní autodoprava. Pro provádění oprav a údržby inženýrských objektů jsme vybaveni lehkou, středně těžkou i speciální stavební mechanizací.

Nabídka služeb

Stavební údržba, havarijní servis

Opravy a údržba objektů, opravy mostů, lávek pro pěší, nábřežních zdí, tunelů, havarijní opravy dilatací.

Havarijní prvky k zajištění průjezdnosti

Stavebnicové provizorní přejezdy, překrytí výtluků, mostních odvodňovačů a uličních vpustí, provizorní zábradlí.

Speciální stavební práce a činnosti

Statické ztužení a zajištění, drenážní plastbetony, těsnící zálivky spár, výškové práce, jádrové vrtání atd.

Stavební poradenství a konzultace

Poradenské služby, konzultace, technická pomoc při stavebních úpravách. Zjišťování příčin stavebních závad.

Stavebně-technické průzkumy

Realizace průzkumů, technická podpora pro projektanty, architekty, investory, zadavatele zakázek a pod.

Potápěčské a výškové průzkumy

Potápěčské průzkumy, zjišťování stavu konstrukcí pod vodou. Průzkumy obtížně přístupných výškových konstrukcí.

Ceníky a nabídkový rozpočet

Jak proběhne administrace vaší zakázky?

  • Poptávka, obeslání k podání nabídky, resp. písemná či ústní výzva, kontakt atd.
  • Schůzka, technická prohlídka, rekognoskace terénu, převzetí technických podkladů, zadávací dokumentace atd.
  • Vypracování a předložení nabídky s příslušnými a požadovanými doklady
  • Objednávka, Smlouva o dílo
  • Protokol o předání pracoviště, resp. staveniště
  • Realizace
  • Protokol o předání díla a zpětném převzetí pracoviště, resp. staveniště
  • Fakturace
  • Záruční doba

Na základě vaší poptávky vám vypracujeme nabídkový rozpočet.

Ceníky havarijních prvků:

Portfolio klientů

BETOSAN
BOHEMIATEL
BREMA
ČKD DIZ
DP hl.m.Prahy
ELEKTROLINE
ELTODO
GRID
KB
MASTERWORKS
METROSTAV
NÁRODNÍ DIVADLO
NEWS OUTDOOR
PARKING PRAHA
PONTEX
POVODÍ VLTAVY
PRAGOPROJEKT
PRAŽSKÁ SERVISNÍ
ROEL ELEKTROTECHNIKA
STILLKING
TSK PRAHA
a další

Kontaktujte nás

K pérovně 23, Praha 10 – Hostivař, 102 00

+420 774 770 100

info@aqis.cz

p

IČO: 14902028, DIČ: CZ5411181380